Struktura własnościowa i majątek - BIP - Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura własnościowa i majątek

Wartość majątku OSS SG  na dzień 31.12.2017 r.
 
 1. Wartości niematerialne i prawne (netto) -  0,00 zł,
 2. Środki trwałe (netto) – 14.312.925,69 zł, w tym:
  • grunty –2.726.280,00 zł,
  • budynki i budowle –8.903.213,75 zł,
  • urządzenia techniczne i maszyny –1.418.937,89 zł,
  • środki transportu -  693.527,00 zł,
  • inne środki trwałe –518.647,02 zł,
  • sprzęt wojskowy –52.050,03 zł,
 3. Środki trwałe w budowie (inwestycje) - 1.804.754,48 zł,
 4. Wartości niematerialne i prawne – 287.583,53 zł,
 5. Zapasy – 3.890.312,67 zł,
 6. Zbiory biblioteczne – 66.591,76 zł,
 7. Środki pieniężne – 979.811,94 zł,
 8. Pozostałe środki trwałe – 10.585.569,56zł.
Zrealizowane wydatki budżetowe w 2017 r. - 28.317.487,15 zł
Zrealizowane wydatki ze środków europejskich w 2017 r. - 0,00 zł
 
RAZEM WYDATKI W 2017 r. - 28.317.487,15 zł

Metryczka

Data publikacji 09.07.2018
Data modyfikacji 29.08.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Danuta Hamielec
Osoba udostępniająca informację:
Danuta Hamielec PGK
Osoba modyfikująca informację:
Anna Chmura
do góry