Projektowanie aktów normatywnych

Decyzja nr 142 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie opracowywania, uzgadniania i ogłaszania aktów normatywnych w Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG 2015.50)

Decyzja nr 139 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 22 czerwca 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie opracowywania, uzgadniania i ogłaszania aktów normatywnych w Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG 2016.55)

Metryczka

Data publikacji 09.07.2018
Data modyfikacji 09.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Anna Chmura OSS SG
Osoba modyfikująca informację:
Anna Chmura
do góry