Skargi i wnioski - BIP - Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski do Komendanta Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu można wnosić:
 
PISEMNIE NA ADRES:
Komendant Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu

ul. Wojska Polskiego 2
59-800 Lubań

ZA POMOCĄ FAXU NA NUMER:
75 72 54 700

ZA POMOCĄ POCZTY ELEKTRONICZNEJ:
e-mail: skargi.ossluban@strazgraniczna.pl

ZA POMOCĄ ELEKTRONICZNEJ PLATFORMY USŁUG ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
(dla osób posiadających profil zaufany na e-puap):
Skargi, wnioski, zapytania do urzędu

LUB USTNIE DO PROTOKOŁU:

Komendant Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu
w sprawach skarg i wniosków przyjmuje
w poniedziałki w godz. 10.00 - 12.00 oraz 16.00 - 17.00
telefon: 75 72 54 002 
natomiast funkcjonariusze Referatu Kontroli w Kierownictwie
Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu
od wtorku do piątku w godz. 10.00 - 14.00
telefon: 75 72 54 265   


Skargi i wnioski rozpatrywane są na podstawie:
  1. przepisów Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),
  2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).

Skarga, aby mogła zostać rozpatrzona powinna zawierać:
- imię i nazwisko skarżącego,
- dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu/mieszkania),
- dokładny opis zdarzenia.

UWAGA!
Zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46) skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Skargi na działalność Straży Granicznej można składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich.
www.rpo.gov.pl

Metryczka

Data publikacji 10.06.2011
Data modyfikacji 28.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
RK
Osoba udostępniająca informację:
Anna Chmura SSP
Osoba modyfikująca informację:
Anna Chmura
do góry